deltaunited
:  
    English
 
9001
         
  sHE      
  sE HE  
  DU-2316/-2317 DU-2310/2311
  DU-5210/5211 DU-5010/5011
    DU-5110/5111
  DU-6215/6216 DU-6021/6022
  DU-6212 DU-6015
  DU-6211 DU-6010/6011
    DU-6000
  DU-7210 DU-7010
  DU-7211 DU-7011
  DU-7216/7218 DU-7112
  DU-9001 DU-9000
 
 
 
 
 
7216
Ӌ
RJ45s^κܝ
@Pq,~]Ӌ,|Pq,yq,qe,yq,}u,qPw,Ӌ.
RίSI
RJ45s^κܝ
@RJ45s^κܝnDAt׷֡Ay@œ}줸20ms
@: 50 œ}@Yii̻ݨDtm 20/24/40/48/80/96 ΦhI
@y\A̦hi@tm 4 ӱy (80x4 96x4)AH֤uA@ͲOACʤu
\S
зs޳N
@ϥγ̥iARMt[cAñĥ@tBz(CPU)AƹBO̧
~V
@FutqL ISO9001{ҡACMCͲ\i{
@ϥSMDAͲ{Tw~観O
@Dn󧡨ϥΰڪW~PTwia
fާ@
@10~g}nDU72XXtCXEAf]wYu߮ɶAާ@Pf]Q̤Hʤ
~q
@ĥΤ饻Uif̤pƪ~q(Relay)tק֥BϥPR
@DU72XX㱽y˥\AiˬdXDG~qmKi
۰ʤƱtm
@AǰtmHandlerK۰ʤƴ
@AǰtmRS-232KzLPCėƤαAåiѵƦnANƦsExcel榡
@SCAN I/O POTKX: 䴩4œxWPOOPASS/FALLTKX
@REMOTE Q: 4œxWIJoTEST/RESET
@20pinG
@зs]pWj 800 x 600 TFTm݁AN 20pin ]wƓGܩ@ӿ݁ADžXEH@Ӫ췥
@GܡA̦h 4 Ӫ췥S췥WL 4ӮɫhLk@A H 4 Ӫ췥һ8 ӭDU72xx
@tCw惡@I[HiAH}줸œxAœӋAuݳ]wUӋn}줸œA
@ byqeYi@ӿ݁ܡAҦw]w}œδG
USBɯŵ{
@}~ɊAǡAĥUSBɯŵ{AAȵLjj}oᔧֳt䴩AɥͲIJvAﵽ{ﵜ
@ sݨD

޳NW
DU-7216 DU-7218
Ӌ Turn RatioBLBQBLeakage LBACRBCpB
DCRBZxBPin ShortBBalance
q Turn Ratio : 0.1V ~ 10V, ±10%A Resolution : 100mV ±5%
Other : 0.01V ~ 2.5V,±10%A Resolution : 100mV ±5%
Wv Turn Ratio : 1KHz ~ 200KHz,±0.02%
Other : 20Hz ~ 200KHz,±0.02%
KX Turn Ratio : 10Ω , ±5% , when level < 2V ,
---------------- 50Ω , ±5% , when level > 2V
Other :
Mode 1… 100Ω, ±5%
Mode 2…Varies as range resistor,±5%
qd LBLK : 0.0001 μH ~ 1999.9H
C : 0.0001 pF ~ 199.99 mF
Q : 0.01 ~ 1999.9
ZBR : 0.0001 Ω ~ 99.999 MΩ
DCR : 0.01 mΩ ~ 99.999 MΩ
Pin Short : 4 ports, each port 11 pairs, between pin to pin
Turn : 0.01 ~ 1999.9 turns (Secondary voltage less than 100Vrms)
Turn Ratio / DCR : ± 0.5% , at 1KHz Basic
L / C / R : ± 0.1%(at 1KHz/1V Basic)
t ֳt: 50/(20ms) , t: 10/(100ms) , Ct: 2/(500ms)
qPw

PASS / FAIL judgment of all test parameters
PASS/FAIL judgment output from standardI/O interface

ܫ݁ 8 inch 800 x 600 dot-matrix TFT LCD display
O INT. : 100 memory EXT. : USB 400memory.
1A qy qP[y1~1000mA
HANDLER HANDLER
RS232 RS232pljK
ե\ Open / Short zeroing, Load correction, Load calibration
IJoҦ InternalBManualBExternal
u@ : : Temperature 10J ~ 40JBHumidity 10% ~ 90% RH
q q : 100 VA max.
KJq : 100 ~ 120 Vac / 198 ~ 242 Vac, 48 ~ 62Hz
q : Approx. 9 kg
~[ؤo : (WxHxD) : 380 x 170 x 360 mm
T
hIܝXt (RJ-45/LINE FILTERξA)
DU7216
DU7217
DU7218
DU7219
D\
20PIN/40PIN
24PIN/48PIN
~^y
DU7007-1 (20 Pins)
DU7007-2 (40 Pins)
DU7007-3 (60 Pins)
DU7007-4 (80 Pins)
DU7008-1 (24 Pins)
DU7008-2 (48 Pins)
DU7008-3 (72Pins)
DU7008-4 (96 Pins)
LCRR\
NO
YES
NO
YES
DU-7007
DU-7007
I
20 pinshqDy(iXR80 pins)
^IJҦ 4 – terminal contact
Remote control START/STOP, Foot Swiech Control START
ܿO GO/NG ܿOAPort1B2B3B4ܿO
T PASS / FAIL, Prot 1 ~4 PASS ,Prot 1 ~ 4 FAIL
u@ Temperature10J ~ 40JB Humidity10% ~ 90% RH
ؤo Dimension (WxHxD) : 270 x 130 x 240 mm
q Approx. 3.5kg
~[

qʰT
DU-7216
@tLAN/RJ-45oitDE(䴩80Pin)
DU-7007 iXRy 20Ch Std
DU-7218 @tLAN/RJ-45oitDE(䴩96Pin)
DU-7008 iXRy 20Ch Std
Aǰt
Fx72-0101 72xxMδ
Fx72-0501 }}}
ʥ\tQ
Fx72-ES-20 20 pins XRyO
Fx72-ES-24 24 pins XRyO
Fx72-0101
Fx72-0501
Fx72-0501 Fx72-0501  
 

 
سqѥq s_sϤ5043  Tel:886-2-86673545 Fax:886-2-86673546
F𥫥ۺԵسqg sF٪F𥫥ۺRsϱRF683Tel: 86-769-86317345 Fax:86-769-86317346
һ23420Сʱ